Responsu IT drošības apmācības darbiniekiem

IT drošības izpratnes apmācību platforma

Kādi ir uzņēmuma ieguvumi izvēloties Responsu platformu?

Responsu platforma nodrošina efektīvu tiešsaistes IT drošības apmācības darbiniekiem un vienkāršo apmācību administrēšanu.

Datu aizsardzība

Samazina cilvēcisko kļūdu iespējamību informācijas drošības incidentos

Atbilstība VDAR un ISO

Palīdz sasniegt atbilstību VDAR un ISO 27001 personāla apmācības prasībām

Novērš zaudējumus

Samazina finanšu un reputācijas zaudējumu iespēju

Risinājuma iespējas

Lokalizācija

Lokalizēti kiberdraudu piemēri vietējā valodā

Automatizācija

Automātiski e-pasta atgādinājumi un pielāgojamas atskaites

Administratora konsole

Vienkārša apmācības procesu vadība, izmantojot centrālo konsoli

Pikšķerēšanas simulācija

Darbinieku IT drošības prasmju novērtējums pirms un pēc apmācības

Mūsdienīga apmācība

Mikromoduļi, interaktivitāte, pieejamība 24/7, regulāri atjauninājumi

Testi un sertifikāti

Praktiski kontroluzdevumi un sertifikāti, pabeidzot apmācību

Responsu

IT drošības apmācību platforma darbiniekiem

Responsu mikromoduļi

Cilvēki ir visvājākais posms informācijas aprites drošības ķēdē. Samaziniet šo risku, izmantojot darbiniekiem paredzēto Responsu tiešsaistes IT drošības apmācību